Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczącą „cookies” odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, których właścicielem i administratorem jest Greenhat Rafał Kołodziej z siedzibą w Poznaniu (60-757), ul. Grottgera 4a/19.

Naszym celem jest prywatność i bezpieczeństwo ochrona danych osobowych Klienta
w Internecie. W naszej ofercie internetowej Klient znajdzie opis naszych produktów
i usług, może dowiedzieć się o korzyściach płynących z ich używania lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie. Jeśli Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Strona internetowa Nogistonogi wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Pliki „cookies” są konieczne do poprawnego działania strony i pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów m.in. zapamiętują poprzednie czynności podczas wracania na tą samą stronę, wypełniania formularzy. Ich celem jest poprawienie wydajności strony - zbierają informacje na temat jak użytkownicy korzystają ze strony Nogistonogi, tj. z jakich obszarów korzystają, odwiedzają, ile czasu na nich spędzają. Dzięki tym informacjom możliwe jest poprawianie działania stron oraz badanie potrzeb użytkowników. Poprawiają funkcjonalność- zapamiętywanie ustawień
i wyborów użytkownika. Tworzą anonimowe statystyki służących do poprawiania funkcjonalności i zawartości stron.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Większość plików "cookies" istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub "odwiedzin". Żaden z nich
nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się
z Klientem elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową.

Co to jest „cookies”:

  • Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na komputerze Użytkownika, smartfonie czy innym urządzeniu z którego łączy się z internetem.
  • Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę.
  • Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik, pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa,
  • Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie są upodobania Użytkowników, a także jak można ulepszać stronę internetową.

Warunki przechowywania i dostępu.

Greenhat Rafał Kołodziej w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych i zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszych stron przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu tj. wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub aplikacji w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

Greenhat Rafał Kołodziej zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody Klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę jako dane poufne.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stron.

Dane osobowe i dostęp do nich:

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez Greenhat Rafał Kołodziej z siedzibą w Poznaniu (60-757), ul. Grottgera 4a/19. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach i promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.nogistonogi.pl.

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe Klientów są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawem sprzeciwu. Przy składaniu zamówienia może zmienić dane zachowując nr klienta.

W każdej chwili można również wypisać się z newslettera.